Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήματα -Τρόποι Επιλογής)Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β ́1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων από το έτος 2022 και εφεξής.Λήψη αρχείου

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές(https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση (κηδεμόνας e-εγγραφές) να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3α)και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3β), και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων από τον/τη γονέα/κηδεμόνα που θα συμπληρώσει το πεδίο 3α στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς θα πρέπει στο συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του/της όπως εμφανίζονται στο taxisnet.
  • Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή ηοποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο δηλώσεις). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
  • Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.
  • Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Δημόσια Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τηδιεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια,για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23.Λήψη αρχείου

 

«Καν’το Σωστά»: Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας για τους μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου

IMG 20220415 104013

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Βύρωνα, εξασφάλισε για τους μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην οδική συμπεριφορά – ασφάλεια (στις 15/4/2022 στο 5ο ΓΕΛ Βύρωνα).

IMG 20220415 104028

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση- ομιλία στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Καν’το Σωστά» από εισηγητή του Ι.Ο.ΑΣ. Ακολουθεί η πρακτική ενότητα με χρήση των προσομοιωτών & βιωματικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου (χρησιμοποιείται προηγμένος εξοπλισμός για την επίδειξη των επιπτώσεων των τροχαίων συμβάντων όπως προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, πρόσκρουσης κ.α) κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς για θέματα πρόληψης τροχαίων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές βιώνουν τους κινδύνους που προκαλούν τα τροχαία συμβάντα, ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσουν κινδύνους, να συζητήσουν μεταξύ τους και να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που αφορούν τις συνθήκες ασφάλειας κατά τη μετακίνησή τους.

IMG 20220415 114110

Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι τα τροχαία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα για τις ηλικίες 15-29 ετών.

IMG 20220415 114114

«Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.».Λήψη αρχείου

Συμμετοχή του σχολείου μας στον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας

Στις 9 Απριλίου 2022 μαθητές/τριες του σχολείου μας από την Α’ και Β’ τάξη πήραν μέρος στον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας που διοργανωθηκε από την Ενωση Ελλήνων Χημικών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Συγχαίρουμε τα παιδιά για την συμμετοχή τους!

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: κος Παπαδόπουλος Δημήτρης

 

Πρωταθλήτρια Α’ Αθηνών η ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών του σχολείου μας!

“Είμαστε πια πρωταθλητές, ζούμε σε άλλες εποχές…. “
278133185 5541990179164209 7228829455832818954 n
Με 3 στα 3 η ομάδα πετοσφαίρισης του σχολείου μας έφθασε, χωρίς να χάσει σετ, στην τελική φάση του πρωταθλήματος της Α’ Αθήνας. Εκεί τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό οι αντίπαλες ομάδες αποσύρθηκαν. Έτσι οι μαθήτριες του ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ προχωράνε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια ομάδα της Ανατολικής Αττικής.
Για την ιστορία στον πρώτο αγώνα με το 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας νίκησαν 25-10, 25-04. Σειρά είχε το 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου 25-07, 25-09 και στο τρίτο αγώνα επικράτησαν του 1ου ΓΕΛ Ζωγράφου 25-04, 25-14.
Πολλά μπράβο, μέχρι τον επόμενο αγώνα!
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: κος Δρίλλιας Γιάννης 
278190838 5541991802497380 1973411053058368657 n
278219026 5541992952497265 5445081668868621909 n

Βιωματικό εργαστήριο για τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης

Τη Δευτέρα 4/4/2022 πραγματοποιήθηκε 3ωρο βιωματικό εργαστήριο, κατά τμήμα, για τους μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Βύρωνα και στο πλαίσιο προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, με θέμα “Μιλάμε για τα όρια, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό στις σχέσεις”.

3 1

Γνωρίζοντας ότι, η εφηβεία αποτελεί αναπτυξιακό ορόσημο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, η παρέμβαση είχε στόχο στην ενημέρωση και στην κατάλληλη προετοιμασία των εφήβων, έτσι ώστε να μάθουν να λαμβάνουν υπεύθυνα αποφάσεις που αφορούν την μετέπειτα σεξουαλική τους ζωής καθώς και να προασπίζονται τα δικαιώματά τους.

Επιμέρους στόχοι τους προγράμματος ήταν, με την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα, τυχόν αγωνίες και προβληματισμούς, να διευκρινίσουν απορίες, αλλά και να εκπαιδευτούν σε στρατηγικές με σκοπό την αυτοπροστασία τους (για συναίνεση, προσωπικά όρια κ.ά.), μέσα σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές πλαίσιολμβάνοντας συμβουλευτική καθοδήγηση από τις συντονίστριες (ψυχολόγους και κοινωνκούς λειτουργούς).

13 0 1

Σε όλα τα τμήματα, οι μαθητές/τριες είχαν άριστη συνεργασία   με τις   συντονίστριες και λειτούργησαν σεβόμενοι/ες  τους κανόνες  της  ομαδικής συνεργασίας. Κατά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, η κάθε ομάδα  έδωσε την αξιολόγηση της. Συνολικά, η ανατροφοδότηση από τους μαθητές/τριες ήταν θετική. Οι περισσότεροι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα αλλά και το βιωματικό τρόπο με τον οποίο δόθηκαν οι πληροφορίες σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ενώ δήλωσαν πως βοηθήθηκαν στην αποσαφήνιση εννοιών σε θέματα όπως για παράδειγμα, η διαφορά του φλερτ από τη σεξουαλική παρενόχληση κ.α.

4

Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος προβλήθηκε σχετικό  με τη συναίνεση και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ψηφιακό υλικό και δόθηκαν ενημερωτικά έντυπα με οδηγίες προς ανήλικους για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση καθώς και κατάλογοι με φορείς και τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας που μπορούν να απευθυνθούν έφηβοι, αλλά και γονείς και εκπαιδευτικοί.

2Τα βιωματικά εργαστήρια συντόνισαν: οι ψυχολόγοι: Μαριλίνα Μπαδικιάν, Καλλιόπη Κατσαρού, Ηλέκτρα Εταιρίδου, η κοινωνική ανθρωπολόγος Κατερίνα Ζαχαριάδου, οι κοινωνικοί λειτουργοί Κωνσταντίνα Πεθεριώτη, Μανόλη Αθανασία, Φρόσω Λεντιδάκη, Λάμε Κατερίνα και οι φοιτήτριες Τμημάτων Ψυχολογίας: Βαρβάρα Σιουκιούρογλου, και Ελευθερία Βεχλίδου.

7 1