Διδακτικές επισκέψεις – Γ’ Λυκείου

Την Πέμπτη 18/11/2021 οι μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου πραγματοποίησαν διδακτικές επισκέψεις ως εξής:

Το Τμήμα Προσανατολισμού Υγείας έκανε επίσκεψη στην έκθεση BODY WORLDS που ασχολείται με τομείς της επιστήμης όπως η υγεία, η ανατομία και η φυσιολογία παρουσιάζοντας πραγματικά ανθρώπινα σώματα που έχουν διατηρηθεί με τη διαδικασία της πλαστινοποίησης (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού).

Ο πρωταρχικός στόχος των δημιουργών της έκθεσης, Δρ. Angelina Whalley και Δρ. Gunther von Hagens, είναι η πρόληψη και η περίθαλψη της ανθρώπινης υγείας. Οι εκθέσεις BODY WORLDS σχεδιάστηκαν για να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να δείξουν τις επιπτώσεις του υγιούς αλλά και ανθυγιεινού τρόπου ζωής.  Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θέλουν να βάλουν σε σκέψεις το κοινό σχετικά με τα όρια του σώματος αλλά και με την ευθραυστότητά του. Έτσι ο καθένας θα αντιληφθεί την αξία του και την ανάγκη να το προστατεύσει, αναθεωρώντας το νόημα της ζωής.

body toxo

Οι μαθητές/τριες των υπόλοιπων τμημάτων επισκέφθηκαν το Λαύριο και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο στον Θορικό που αναπτύσσεται στη βραχώδη πλαγιά του παράκτιου λόφου Βελατούρι, σε άμεση συνέχεια του ανασκαμμένου οικισμού του αρχαίου Δήμου των Θορικίων. Η ορχήστρα του θεάτρου είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμη (περίπου 16 Χ30 μ.) με αποστρογγυλεμένες τις γωνίες προς το κοίλον. Στη νότια ελεύθερη πλευρά υποστηρίζεται από αναλημματικό τοίχο μήκους 24 μ. περίπου, τα άκρα του οποίου θεμελιώνονται πάνω στον φυσικό βράχο. Το ανάλημμα αυτό αντικατέστησε παλαιότερο, αυξάνοντας το εμβαδόν της ορχήστρας. Το δυτικό άκρο της ορχήστρας καταλαμβάνει ναΐσκος του Διονύσου, από τον οποίο σώζονται μόνον τα θεμέλια, και το ανατολικό ορθογώνια κατασκευή, πιθανός βωμός.

shutterstock1498390229