Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 2, Σεπτέμβριος 2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α’ Λυκείου, Οι εγγραφές δύνανται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά ή διά ζώσης όπως περιγράφονται παρακάτω, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διασποράς του covid-19. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε αποκλειστικά  στο διάστημα 2/9/2021 – 10/9/2021 να αποστείλετε στο mail mail@lyk-karea.att.sch.gr   υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται παρακάτω), φωτοτυπία… (συνέχεια…)