Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 25, Μάιος 2021

Α. Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Β. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,… (συνέχεια…)

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου