Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 2, Φεβρουάριος 2021

Οι εκπαιδευτικοί θα δέχονται τους γονείς/κηδεμόνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και μέσω πλατφόρμας webex. Μπορείτε να αποστείλετε και e-mail (επισυνάπτονται οι διευθύνσεις). Λήψη αρχείου e-mail Εκπαιδευτικών