Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 15, Σεπτέμβριος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η προσέλευση των μαθητών/τριών καθημερινά πρέπει να γίνεται έως τις 8:15 π.μ.