ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ

  1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής. (θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης. (πρέπει να την εκτυπώσετε από την εφαρμογή e-εγγραφές και να την προσκομίσετε ή να έχετε μαζί σας τους κωδικούς ΤΑΧΙS του κηδεμόνα που έκανε την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για να εκτυπωθεί στο σχολείο)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται: (θα τη συμπληρώσετε στο ΓΕ.Λ.)

α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, όπως αυτή πιστοποιείται από τα επίσημα έγγραφα (τα οποία θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον κηδεμόνα).

β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και/ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της. (πρέπει να το προσκομίσετε)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2020

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και το εξεταστικό κέντρο πατήστε στους συνδέσμους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ_2020-1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020_Ψ2ΝΑ46ΜΤΛΗ-ΙΝΣ

Αποτελέσματα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ

Ο Σύλλογος των Καθηγητών/τριών του σχολείου μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους/ες μαθητές/τριες του ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας κι εύχεται καλή σταδιοδρομία στο ξεκίνημα της νέας πορείας της ζωής τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ ΝΕΟ

ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟ

ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ 2019

ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ 2018

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών-μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005). Βάσει της υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ: «[…] Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.)».

Μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/