Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 24, Ιούλιος 2020

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο σύνδεσμο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΣ ΕΛΛ ΑΚΤ ΙΔΙΩΤΩΝ 2020 ΑΔΑ Ψ97Σ4653ΠΩ-ΥΘΤ