Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 23, Μάρτιος 2020

Ύστερα από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020 )και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 23/3/2020, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, καθώς και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτησή… (συνέχεια…)