Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 17, Μάρτιος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα ενημερωθείτε σχετικά με e-mail. Παρακάτω σας δίνουμε μερικές οδηγίες για να προετοιμάζεστε! Εάν κάποιοι/ες μαθητές/τριες επιθυμούν υλικό για να εξασκούνται, σε οποιοδήποτε μάθημα, ή βοήθεια από εκπαιδευτικό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail για να έρθετε σε… (συνέχεια…)