Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 16, Μάρτιος 2020

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2107568137 & 2107521034 ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 09:30 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΕΩΣ 24/3) ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 783/10-03-2020  

Ύστερα από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020 ), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, καθώς και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτησή σας, οι ΩΡΕΣ που το σχολείο θα… (συνέχεια…)