Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 17, Φεβρουάριος 2020

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε στον σύνδεσμο: ΦΕΚ 345 Β ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΩΝ