Γενικό Λύκειο Καρέα
29 Ιαν 2020

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2020

Συντάκτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ | Κάτω από: Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Διδακτικές Επισκέψεις-Διαγωνισμοί (Ενημέρωση)

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2020,
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2020 και
Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2020.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 159946/Δ2/11-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2020 και για τις τρεις τάξεις
του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής
Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2020 και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου θα διενεργηθούν στις 07 Μαρτίου
2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αφήστε μια απάντηση