Γενικό Λύκειο Καρέα
12 Νοέ 2019

Ολοκλήρωση διαδικασιών για την εκδίκαση ένστασης για την 5νθήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Καρέα σε Κρήτη-Χανιά από τις 10-15/12/2019

Συντάκτης: Κριπαροπούλου Αντιγόνη | Κάτω από: Ανακοινώσεις

Στον Καρέα και στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Καρέα, σήμερα 11/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου κας Κριπαροπούλου Αντιγόνης, η επιτροπή για την αξιολόγηση της ένστασης του τουριστικού γραφείου IQ Holidays που αφορά την 5νθήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης.

Η επιτροπή αποτελείται από τους: κα Κριπαροπούλου Αντιγόνη ως Διευθύντρια/Πρόεδρο, κα Μανιάτη Μαρία  ως Υποδιευθύντρια/συνοδό, κο Παπαδόπουλο Δημήτριο ως συνοδό, κο Ζαφειράτο Γεώργιο από το Σύλλογο Γονέων, Ζαφειράτο Νικόλαο ως Πρόεδρο του 15μελούς και Παναγούλια Χρήστο ως εκπρόσωπο του 15μελούς.

Η Επιτροπή συζήτησε επί της με αριθμό πρωτ. 562 από 2/11/2019 ένστασης του τουριστικού γραφείου IQ Holidays κατά του πρακτικού ανάθεσης στο Travel Project της 5νθήμερης εκδρομής της Γ Λυκείου και σε συνέχεια της Πράξης 5ης/5-11-2019 με την οποία ζητούσαμε επιπλέον διευκρινίσεις και από τα δυο τουριστικά Γραφεία.

Η Διευθύντρια παρουσίασε στην επιτροπή τα έντυπα που προσκόμισαν τα τουριστικά γραφεία μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία (Πέμπτη 7/11/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.).

Μετά από έλεγχο των εντύπων η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα έντυπα που προσκομίστηκαν δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τα αρχικά.

Η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή (δηλ. ως προς το σκέλος των καμπινών) με πλειοψηφία (3 υπέρ προς 2 κατά).

Οπότε, η διοργάνωση της εκδρομής ανατίθεται στο τουριστικό γραφείο IQ Holidays.

 

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αφήστε μια απάντηση