«Αξιολόγηση Προσφορών για την συμμετοχή στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο στη Βενετία»

Στον Καρέα σήμερα 2/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε σε σύσκεψη η προβλεπόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681 τ.Β΄6-3-2017 άρθρο 13 παράγραφος 2 επιτροπή αποτελούμενη από τους: Κριπαροπούλου Αντιγόνη ως Διευθύντρια, Καϊμάκη Βασίλειο  ως συνοδό, Ζαφειράτο Γεώργιο από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Ζαφειράτο Νικόλαο ως εκπρόσωπο του 15μελούς.

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των κλειστών προσφορών που είχαν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αναρτημένης στο διαδίκτυο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εκδρομή.

Από τις 3 προσφορές που κατατέθηκαν ομόφωνα η επιτροπή

α π ο φ ά σ ι σ ε

να αναθέσει στο τουριστικό γραφείο  IQ Holidays    την οργάνωση της εκδρομής επειδή ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς.

Συγκεκριμένα οι προσφορές ήταν:

  • Synthesis grup: 440,00 το άτομο με ημιδιατροφή
  • Grefis Travel in Velvet: 450,00 το άτομο με ημιδιατροφή
  • IQ Holidays: 420,00 άτομο με ημιδιατροφή

Αφήστε μια απάντηση