Απολυτήρια Γ’ τάξης και έλεγχοι επίδοσης Α’ και Β’ Τάξεων

Ανακοινώνουμε ότι τα Απολυτήρια της Γ’ τάξης θα είναι διαθέσιμα για τους αποφοίτους από τις 9.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από την Πέμπτη 20/6/2019.

Επίσης, οι Έλεγχοι επίδοσης των Α’ και Β’ τάξεων θα είναι διαθέσιμοι την ίδια ημέρα και ώρα.

Από το Γραφείο

Αφήστε μια απάντηση