Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 15, Απρίλιος 2019

Όλα τα θέματα (με τις λύσεις τους) και αναλυτικές πληροφορίες για τους όλους του Διαγωνισμούς (Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού) και όλες τις Ολυμπιάδες Φυσικής αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους: http://micro-kosmos.uoa.gr/ και http://www.εεφεε.gr/