Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 5, Μάρτιος 2019

Σήμερα, 5-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 μ.μ. στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Καρέα, κας Κριπαροπούλου Αντιγόνης, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την ανάθεση της 3ήμερης εκδρομής της Β΄ Λυκείου στη Ζάκυνθο από τις 4-6/4/2019. Τα πρακτορεία που κατέθεσαν προσφορές προς αξιολόγηση είναι: Vlassopoulos Travel Services: 145,00 το άτομο, χωρίς προσφορά για μειωμένα εισιτήρια. Grefis… (συνέχεια…)