Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκδρομή της Β’ Λυκείου

Σήμερα, 5-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 μ.μ. στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Καρέα, κας Κριπαροπούλου Αντιγόνης, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την ανάθεση της 3ήμερης εκδρομής της Β΄ Λυκείου στη Ζάκυνθο από τις 4-6/4/2019.

Τα πρακτορεία που κατέθεσαν προσφορές προς αξιολόγηση είναι: