Έλεγχοι προόδου και ενημέρωση γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α΄τετραμήνου στους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας.

Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με όλους/ες τους/τις διδάσκοντες/σες και να ενημερωθούν για όσα αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την Διεύθυνση