Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 2, Νοέμβριος 2018

Σήμερα, 2-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Καρέα, κας Κριπαροπούλου Αντιγόνης, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά. Τα πρακτορεία που κατέθεσαν προσφορές προς αξιολόγηση είναι: IQHolidays: CRETAN DREAM ROAYAL Cat Deluxe 5* 230,00 + 3 δωρεάν Zorpidis Travel Services:… (συνέχεια…)