ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018 -2019

Οι γονείς/κηδεμόνες όλων των μαθητών οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων  (3-10/9/2018) για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά.

Εκτυπώστε:

Αίτηση                              Υπεύθυνη Δήλωση