Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 13, Φεβρουάριος 2018

Πράξη 4/13-02-2018 Σήμερα, 13-2-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Καρέα συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την ανάθεση της τριήμερης εκδρομής της Β΄ Λυκείου στο Βόλο-Πήλιο. Τα πρακτορεία που κατέθεσαν προσφορές προς αξιολόγηση είναι: IQ Holidays: Portaqria Hotel τιμή προσφοράς 130 €+ 3 δωρεάν συμμετοχές Zorpidis: Portaqria Hotel τιμή προσφοράς 139 € + 1… (συνέχεια…)

περιοδικός πίνακας στοιχεία μετάπτωσης from DimPapadopoulos Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Δομή περιοδικού πίνακα – Στοιχεία μετάπτωσης», οι οποίες αφορούν το 6ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Περιοδικός πίνακας_στοιχεία μετάπτωσης