Το πράσινο σχολείο μου – Τμήμα Α3

Υπεύθυνος καθηγητής: Κοτσοβός Αντώνης 

https://www.slideshare.net/lykkarea/1-87487542

https://www.slideshare.net/lykkarea/3-87487696

https://www.slideshare.net/lykkarea/3-87487787

https://www.slideshare.net/lykkarea/1-87487859

https://www.slideshare.net/lykkarea/3-87488116

https://www.slideshare.net/lykkarea/3-87488304