Το πολίτευμα της Ελλάδας (Σελ. 48-49) Εκλογές και εκλογικά συστήματα (σελ. 50-51) Έννοια και ρόλος του Συντάγματος (Σελ. 52-53) Βασικές αρχές του Συντάγματος (σελ. 54-55)

https://www.slideshare.net/akriparopoulou/ss-43402224

https://www.slideshare.net/akriparopoulou/5051-43632184

https://www.slideshare.net/akriparopoulou/ss-44040228

https://www.slideshare.net/akriparopoulou/ss-44212603

Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού – Αυταρχική προσωπικότητα (Th. Adorno-F-scale)