Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 23, Φεβρουάριος 2017

Α' Διεθνής Ένωση Εργατών (Ατομική μαθητική εργασία: Μαρία Αρβανίτη) from Αντιγόνη Κριπαροπούλου Η Γ' Κομμουνιστική Διεθνής (Ατομική Μαθητική Εργασία: Κατσαρά Δέσποινα) from Αντιγόνη Κριπαροπούλου Παρισινή Κομμούνα (Ατομική μαθητική εργασία: Εμμανουέλα Κούκουρα) from Αντιγόνη Κριπαροπούλου