Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες (σελ. 17-18) – Βάση και εποικοδόμημα (σημειώσεις)

Διάκριση των επιστημών – «Ο βίος του Γαλιλαίου» του Μπέρτολτ Μπρεχτ (μαθητική δραστηριότητα-δραματοποίηση)

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Οριζόντια βολή», για τη Φυσική Β΄ Λυκείου θετικών σπουδών

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Οριζόντια βολή» που αφορούν το 1ο Κεφάλαιο της Φυσικής Β΄ Λυκείου θετικών σπουδών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οριζόντια βολή