Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 2, Μάρτιος 2016

Για να δείτε ή για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Πολυμερισμός» οι οποίες αφορούν το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Αντιδράσεις πολυμερισμού