Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στις αλδεΰδες και τις κετόνες», για το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στις αλδεΰδες και τις κετόνες» που αφορούν το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αντιδράσεις προσθήκης αλδεΰδες_κετόνες_νιτρίλια

Αφήστε μια απάντηση