Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια και τα αλκίνια», για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

Για να δείτε ή για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια και τα αλκίνια», οι οποίες αφορούν το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αντιδράσεις προσθήκης αλκένια_αλκίνια

Αφήστε μια απάντηση