Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Mεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων», για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

http://www.slideshare.net/DimPapadopoulos/ss-57766849

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» , που αφορούν το 6ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων