Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις υποκατάστασης», για το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου.

Για να δείτε ή για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις υποκατάστασης» οι οποίες αφορούν το

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στις αλδεΰδες και τις κετόνες», για το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα:

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια και τα αλκίνια», για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

Για να δείτε ή για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Αντιδράσεις προσθήκης

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Θεωρία δεσμού σθένους – υβριδισμός», για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

http://www.slideshare.net/DimPapadopoulos/ss-57995892

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Θεωρία δεσμού σθένους – υβριδισμός», που αφορούν το 7ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: «Mεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων», για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

http://www.slideshare.net/DimPapadopoulos/ss-57766849

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» , που αφορούν το 6ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: Δομή περιοδικού πίνακα – στοιχεία μετάπτωσης, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Δομή περιοδικού

 » Διαβάστε περισσότερα