Διαφάνειες μαθήματος με θέμα: Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου.

http://www.slideshare.net/DimPapadopoulos/ss-57573934

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων» που αφορά το 6ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων