Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες

Διαφάνειες μαθήματος: Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc», που αφορά το 4ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc

Διαφάνειες μαθήματος: Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας», το οποίο αφορά το 4ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Παράγοντες χημικής ισορροπίας

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος: Χημική ισορροπία – απόδοση αντίδρασης, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

Για να δείτε ή για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Χημική ισορροπία – απόδοση αντίδρασης» που αφορά το 4ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Χημική ισορροπία απόδοση αντίδρασης

Απαντήσεις ερωτήσεων για το 2ο μάθημα στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις απαντήσεις των ερωτήσεων του 2ου μαθήματος στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων που αφορά τις

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες μαθήματος: Χημική κινητική, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

Για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Χημική κινητική», που αφορά το 3ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Χημική κινητική

Διαφάνειες μαθήματος: Θερμοχημεία, για τη Χημεία Γ΄ Λυκείου

Για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τις διαφάνειες του μαθήματος με θέμα: «Θερμοχημεία», που αφορά το 2ο Κεφάλαιο της Χημείας Γ΄ Λυκείου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Θερμοχημεία

Απαντήσεις των ερωτήσεων για το 1ο μάθημα στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις απαντήσεις των ερωτήσεων του 1ου μαθήματος στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 » Διαβάστε περισσότερα