Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 15, Φεβρουάριος 2015

Ερευνητική Εργασία, Α΄Λυκείου (Α΄τετράμηνο) Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: κ. Παπαδόπουλος Δημήτρης

Ερευνητική Εργασία Β΄ Λυκείου (Α΄ τετράμηνο) Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: π. Ανάγνου Γεώργιος