ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (Α ΛΥΚΕΙΟΥ)

Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού (x-t) είναι η ακόλουθη:

x=-3+4t (S.I.)

α) τι είδους κίνηση κάνει το κινητό;

β) Ποια είναι η αρχική του θέση x0 και ποια η ταχύτητα του;

γ) Σε ποια θέση θα βρεθεί το κινητό τη χρονική στιγμή t1=2s;

δ) Σε ποια χρονική στιγμή το κινητό θα βρεθεί στη θέση x2=+17m;

ε) Να κάνετε το διάγραμμα θέσης χρόνου x-t.

Για την λύση μεταβείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση