Γενικό Λύκειο Καρέα
29 Σεπ 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Συντάκτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ | Κάτω από: Φυσική Α Λυκείου

1. ∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις xA=-20m και xB=+30m του άξονα x’x και ξεκινούν ταυτόχρονα την χρονική στιγμή tο=0 κινούμενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε μέτρα uA=3m/s και uB=2m/s.

A) Βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.

B) Για τη χρονική στιγμή t1=5s να βρεθούν:

α) Η μετατόπιση κάθε κινητού.

β) Η θέση κάθε κινητού.

γ) Η απόσταση μεταξύ τους.

Γ) Ποια χρονική στιγµή θα συναντηθούν τα δύο κινητά και σε ποια θέση θα συµβεί αυτό;

Για την λύση μεταβείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση