Γενικό Λύκειο Καρέα
30 Σεπ 2013

Ταλάντωση και πλαστική κρούση. (Γ Λυκείου κατεύθυνση)

Συντάκτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ | Κάτω από: Φυσική Γ Λυκείου

 15. Ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  έχει το άνω άκρο του στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 μάζας  που ισορροπεί στη θέση ΘΙ(1). Τη χρονική στιγμή , ένα βλήμα Σ2 μάζας  που κινείται στον άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα μέτρου  και φορά προς τα πάνω, προσκρούει στο σώμα Σ1 και σφηνώνεται σ’ αυτό.

Το συσσωμάτωμα ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με αρχική ταχύτητα μέτρου .

Θεωρώντας θετική την κατακόρυφη προς τα κάτω φορά, να βρείτε:
α) την επιμήκυνση  του ελατηρίου ως προς το φυσικό του μήκος, στη θέση ισορροπίας ΘΙ(1) του σώματος Σ1.
β) το μέτρο της ταχύτητας  του βλήματος.

γ) το πλάτος  της ταλάντωσης του συσσωματώματος.
δ) την εξίσωση  της ταχύτητας με την οποία ταλαντώνεται το συσσωμάτωμα.
Δίνεται: .

[0,3m, 2×31/2m/s, 0,2m, συν(5t+7π/6)]

Λύση

Αφήστε μια απάντηση