Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 28, Ιούνιος 2013

   Του Κυριάκου Ψαλλίδα!!! Β’ Λυκείου (καθ’ οδόν προς την Γ’ τάξη)!