Γενικό Λύκειο Καρέα

Άρθρα για 13, Ιούνιος 2013

Η Ιστορία της Τέχνης είναι μάθημα επιλογής στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Επειδή το σχολικό εγχειρίδιο περιορίζεται στα εικαστικά, προσπαθήσαμε, στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε, να αναφερθούμε και σε άλλες μορφές τέχνης (π.χ. μουσική, χορός, θέατρο, λογοτεχνία κ.λ.π.). Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα μέρος του υλικού που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος. Υπεύθυνη καθηγήτρια:… (συνέχεια…)