Εκπαιδευτικοί

λήψης 1 2

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο σχολείο μας διδάσκουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί :

οθόνης 7

 

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας διδάσκουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί :

Ιωάννης Κορρές Μαθηματικός – Διευθυντής
Χριστίνα Αστρέχα Θεολόγος
Μαρούσα Λυκουροπούλου Φιλόλογος
Νεκταρία Μουτσοπούλου Φιλόλογος
Κυριακή Γραμμένου Φιλόλογος
Ζήσης Σιόντας Μαθηματικός
Ειρήνη Λιάπη Χημικός
Νικόλαος Νανούρης Χημικός
Ελένη Παπαγγελή Αγγλικών
Στυλιανή Πετροπούλου Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντίνος Τσαβαλιάς Οικονομολόγος
Ιωάννης Ντίνας Πληροφορiκής