Ο, καταγόμενος από τη Ζίτσα, ζωγράφος Κώστας Μαλάμος, εκτός από την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη στο αντικείμενο της ίδιας της ζωγραφικής, συνέβαλε ενεργά στην “αποκέντρωση της τέχνης”. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπήρξε πρωτεργάτης της ίδρυσης της  Δημοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων και υπεύθυνος για τη δημιουργία της Πινακοθήκης Χαρακτικής στη Ζίτσα.

    Οι μαθητές της Α’ Λυκείου του σχολείου μας, με αφορμή τον Κώστα Μαλάμο, ήρθαν σε επαφή ευρύτερα με ό,τι  ονομάζουμε “Καλές Τέχνες”, αλλά και γνώρισαν, μέσα και από εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλους σύγχρονους καλλιτέχνες του τόπου μας. 

 Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά του τον συνάδελφο κ. Γκρεμότση Κώστα.

Προβολή της ερευνητικής εργασίας της Α΄ Γενικού Λυκείου 2012-2013.

Ετικέτες: