Το Pleurotus ostreatus είναι ένα βρώσιμο μανιτάρι μεγάλου βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο για την ικανότητά του να αναπτύσσεται σε πολλά γεωργικά υπολείμματα και να παράγει μανιτάρια υψηλής οργανοληπτικής ποιότητας (Rajarathnam & Bano, 1987), αλλά και γιατί αυτός ο μύκητας παράγει δευτερογενείς μεταβολίτες με φαρμακευτικές εφαρμογές και κάποιες πρωτεΐνες βιομηχανικής χρήσης , αμινοξέα , βιταμίνες  κλπ. Για τους παραπάνω λόγους αυξήθηκε σημαντικά η εμπορική του αξία, τα τελευταία χρόνια (Bunyard et al,  1996, Ζερβάκης & Μπαλής, 1996).
Στην φύση παράγεται σε τοποθεσίες με μέση θερμοκρασία 15 οC (Zadrazil, 1978). Υπάρχουν ωστόσο ποικιλίες του ίδιου μύκητα, που αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες άνω των 25 οC , όπως περιγράφεται από τους Eger et al  (1976), Eger (1978) και Kinugawa et al, (1997).
         Ο στόχος αυτής της εργασίας, είναι κυρίως εκπαιδευτικός και παράλληλα “εισαγωγικός”,  στην πειραματική έρευνα,  των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή, με  ερευνητικές εργασίες (projects), μετά την θεσμοθέτηση με τον πρόσφατο νόμο (2011), για την παιδεία.
      Χρησιμοποιούμε το ελάχιστο των απαιτουμένων αλληλοεξαρτημένων μεταβλητών (δύο), για να δείξουμε  και να κατανοήσουν οι μαθητές ,  επιστημονικούς όρους, που διδάσκονται  κυρίως θεωρητικά και μόνο , στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η αλληλεπίδραση αυτών των μεταβλητών, που χρησιμοποιούμε, βασίζεται σε φυσικούς νόμους, για να μπορέσουν οι μαθητές μας, να κατανοήσουν τις αλήθειες, που έρχονται μέσα από τη φύση. Τα συμπεράσματα τα εξετάζουμε από την πλευρά την οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, τεχνολογική και τεχνική.
     Δεν πρέπει να ξεχνούμε, εμείς οι εκπαιδευτικοί, πως ο τελευταίος στόχος κάθε παιδείας, είναι να διαπλάσει έτσι το νέο, ώστε την ορισμένη στιγμή, που θα αποδοθεί στο στίβο της ζωής, να μπορεί να προσαρμόζεται στην άγρια ανάγκη των πραγμάτων και των ανθρώπων.  Το πλήρες κείμενο της  ερευνητικής εργασίας μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο  Ερευνητική Εργασία για τα Μανιτάρια.
(Ο εκπαιδευτικός τους,  Μπάρκας  Γεώργιος, 2011-12).