Άρθρα κατηγορίας "Πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας"

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών που συμμετέχουν στο project ‘Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις τους στην υγεία’ στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Κεραία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Στη είσοδο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να συζητηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνούν οι μαθητές στα πλαίσια του project με τον καθηγητή κ. Κωσταράκη και να πραγματοποιηθούν μετρήσεις της εκπεμπόμενης από διάφορες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ειδικά όργανα του εργαστηρίου ηλεκτρονικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ευχαριστούμε τον κ. Κωσταράκη και την ομάδα του για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε μαζί τους, καθώς και για την ευκαιρία που μας έδωσαν να δούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα όργανα του εργαστηρίου.
Επίσης ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Δ. Ζίτσας που διέθεσε μεταφορικά μέσα του Δ. Ζίτσας για τη μεταφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών από το σχολείο στο Πανεπιστήμιο.

Δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά σε wiki!

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου που επέλεξαν το project “Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας” θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά σε wiki που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικτυακό τόπο http://schproj.wikispaces.com . Στους μαθητές δόθηκαν κωδικοί ώστε να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.  Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν την πορεία της ερυνητικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου (δοκιμάστε τον παραπάνω σύνδεσμο). Το τελικό παραδοτέο της ερευνητικής εργασίας θα αναρτηθεί στο blog του σχολείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση