Άρθρα κατηγορίας "Ερευνητικές εργασίες 2011-2012"

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών που συμμετέχουν στο project ‘Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις τους στην υγεία’ στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Κεραία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Στη είσοδο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να συζητηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνούν οι μαθητές στα πλαίσια του project με τον καθηγητή κ. Κωσταράκη και να πραγματοποιηθούν μετρήσεις της εκπεμπόμενης από διάφορες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ειδικά όργανα του εργαστηρίου ηλεκτρονικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ευχαριστούμε τον κ. Κωσταράκη και την ομάδα του για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε μαζί τους, καθώς και για την ευκαιρία που μας έδωσαν να δούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα όργανα του εργαστηρίου.
Επίσης ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Δ. Ζίτσας που διέθεσε μεταφορικά μέσα του Δ. Ζίτσας για τη μεταφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών από το σχολείο στο Πανεπιστήμιο.

«Ανάλυση ανεξάρτητων και εξηρτημένων μεταβλητών στο project της τεχνολογίας του γάλακτος»

Οι αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές, που αρχίσαμε να εξετάζουμε στο project της βιοτεχνολογίας του γάλακτος είναι:   α) το γάλα,   β)το βιοένζυμο  (ρενίνη), που προκαλεί πήξη και   γ) τα βακτήρια Streptococcus thermophilus και Lactobacillus bulgaricus, που μετατρέπουν την λακτόζη του γάλακτος σε γαλακτικό οξύ. Όλα τα παραπάνω βιολογικά υλικά είναι ωφέλιμα στον άνθρωπινο οργανισμό και χρησιμοποιούνται σήμερα στις βιομηχανίες γάλακτος, για παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων. Η προσπάθεια της παγκόσμιας βιομηχανίας γάλακτος, είναι να αξιοποιηθούν τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος, ως προβιοτικές καλλιέργειες. Αυτές συμπληρώνουν και βοηθούν τα φυσιολογικά βακτήρια του εντέρου μας να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Η παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα αυτά συνεχίζει να επεκτείνεται σε απόκριση των απαιτήσεων ενός κοινού με συνεχώς αυξανόμενη συνείδηση για την υγεία.

Συνεπώς, τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος είναι εξαιρετικοί πρεσβευτές για ένα συχνά κακόφημο μικροβιακό κόσμο. Δεν είναι μόνο καίριας       οικονομικής σημασίας, αλλά και εξαιρετικής αξίας για τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου.

Φυσικά χωρίς να κατανοούν την επιστημονική βάση, οι άνθρωποι, χιλιάδες χρόνια πριν, χρησιμοπούσαν τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος  και τα βιοένζυμα, για να παράγουν οξυνισμένα τρόφιμα με βελτιωμένες ιδιότητες συντήρησης και με χαρακτηριστική γεύση και υφή, διαφορετικές από το πρωτότυπο τρόφιμο.  Στην περιγραφή του κύκλωπα Πολύφημου, τα Ομηρικά κείμενα περιγράφουν την παραγωγή ενός τυριού, που θεωρείται σήμερα ο πρόγονος της Φέτας.

Ακόμη και σήμερα παρασκευάζονται, γιαούρτι και φέτα με παραδοσιακές τεχνικές  για οικογενειακή κατανάλωση, κυρίως από ηληκιωμένους ανθρώπους της υπαίθρου, που  αγνοούν την ύπαρξη του βιοενζύμου και των οξυγαλακτικών βακτηρίων.  Η Φέτα έχει  αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν Ελληνικό προϊόν, μετά από μακροχρόνιους αγώνες στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και αποτελεί προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Γι’ αυτούς τους λόγους, αξίζει να μελετάμε αυτές τις  κληρονομούμενες τεχνικές,  να τις κατανοούμε  επιστημονικά, και να  βελτιώνουμε ποιοτικά αυτά τα προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλύσεις και αποτελέσματα του πρώτου εργαστηρίου, για το γάλα δημοσιεύονται στο  https://blogs.sch.gr/gbarkas

“Βιοένζυμα και Οξυγαλακτικά Βακτήρια στην Τεχνολογία του Γάλακτος, για τα Παραδοσιακά μας Προϊόντα Φέτα και Γιαούρτι”

Σκοπός αυτού του project είναι να ερευνήσουμε με επιστημονικό τρόπο τις τοπικές μας τεχνικές παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, όπως είναι η φέτα και το γιαούρτι. Πειράματα και έρευνες διεξάγονται συνέχεια σε παγκόσμια κλίμακα, με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η παραγωγή των προϊόντων που εξετάζουμε παίζει τον σημαντικότερο οικονομικό ρόλο, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρη την ‘Ηπειρο. Συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση που χρειάζεται αυτές τις στιγμές ο τόπος μας και η χώρα μας, αλλά και κοινωνικά, αφού ένα σημαντικό ποσοστό του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας εργάζεται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα αυτής της παραγωγικής αλυσίδας. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι οι ανθρώπινοι πόροι ενός κράτους και όχι το κεφάλαιό του ή οι φυσικοί του πόροι, που τελικά χαρακτηρίζουν τη φύση και το ρυθμό της οικονομικής και κοινωνικής του προόδου. Στόχος λοιπόν του project είναι η διάδοση και κατανόηση γνώσεων στους μαθητές μας. Η γνώση είναι η πιο ισχυρή μηχανή παραγωγής.

Ετικέτες: ,

Δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά σε wiki!

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου που επέλεξαν το project “Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας” θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά σε wiki που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικτυακό τόπο http://schproj.wikispaces.com . Στους μαθητές δόθηκαν κωδικοί ώστε να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.  Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν την πορεία της ερυνητικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου (δοκιμάστε τον παραπάνω σύνδεσμο). Το τελικό παραδοτέο της ερευνητικής εργασίας θα αναρτηθεί στο blog του σχολείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση