Άρθρα κατηγορίας "Οικιστική αρχιτεκτονική του Δήμου Ζίτσας"

Οικιστική αρχιτεκτονική του Δ. Ζίτσας

Το πολιτιστικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους  μαθητές της  Β τάξης του ΓΕΛ Ελεούσας

Στην παρούσα εργασία οι μαθητές  επέλεξαν υλικά και πνευματικά νήματα του χώρου και του χρόνου,  για να υφάνουν την οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου και συγκεκριμένα του Δήμου Ζίτσας.

Αποδεχόμενοι την οικιστική και αρχιτεκτονική τέχνη, ως μια εκφραστική διαδικασία των πνευματικών και μηχανικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, προσπάθησαν να  αναδείξουν  ορισμένα εξαιρετικά, κατά τη γνώμη τους, σημεία του έργου της στον αγροτικό χώρο της Ηπείρου.

Με το αισθητικά πλούσιο φωτογραφικό υλικό  προσπάθησαν να αναδείξουν τη σύνθεση του φυσικού  αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου της Ηπείρου, έτσι όπως σωρεύτηκε στο πέρασμα των αιώνων.

Για την επίτευξη  της εργασίας, ιδιαίτερα καταλυτική ήταν η συμβολή του Δήμου Ζίτσας που  διέθεσε   μίνι λεωφορείο προκειμένου οι μαθητές να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στα  χωριά για  επιτόπια έρευνα και συλλογή φωτογραφικού υλικού, καθώς και των κ.κ. Παππά Π. και Παππά A, που η συμβολή τους, στην περιήγηση των χωριών και του ευρύτερου αγροτικού χώρου,  στάθηκε καθοριστική.

Ιδιαίτερη μνεία επίσης πρέπει να γίνει στους κατοίκους των Κουρέντων για την ζεστή φιλοξενία και τη συλλογή πληροφοριακού υλικού.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την εργασία χωρισμένη σε τρία μέρη-ενότητες.

Οικιστική Αρχιτεκτονική του Δ. Ζίτσας

Το πολιτιστικό πρόγραμμα υλοποιούν οι μαθητές της  Β τάξης του Λυκείου Ελεούσας για το 2012-2013

Στην παρούσα εργασία θα επιλέξουμε υλικά και πνευματικά νήματα του χώρου και του χρόνου, όσο γίνεται πιο ουδέτερα και περισσότερο αντικειμενικά, για να υφάνουμε την οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου και συγκεκριμένα του Δήμου Ζίτσας, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια και τη δική μας υποκειμενικότητα.

Αποδεχόμενοι την οικιστική και αρχιτεκτονική τέχνη, ως μια εκφραστική διαδικασία των πνευματικών και μηχανικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, θα αναδείξουμε ορισμένα εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μας, σημεία του έργου της στον αγροτικό χώρο της Ηπείρου.

Με το αισθητικά πλούσιο φωτογραφικό υλικό  θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη σύνθεση του φυσικού  αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, έτσι όπως συσωρεύτηκε στο πέρασμα των αιώνων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση