Για τους μαθητές μου στο τμήμα Α3 (όσους θέλουν να ασχοληθούν το Πάσχα) αλλά βέβαια και για τους υπολοίπους μαθητές της Α΄τάξης.

Τελειώνοντας και αυτήν την ενότητα στη λογοτεχνία, μπορείτε να δείτε πως περίπου θα αξιολογηθείτε στο τέλος της χρονιάς.

Στο υλικό που παρατίθεται θα βρείτε  αντιπροσωπευτικά κείμενα,  ενταγμένα στους άξονες της αξιολόγησης , όπως αυτοί καθορίστηκαν από το

πρόγραμμα σπουδών και τις οδηγίες αξιολόγησης.

Δείτε εδώ:

Σας θυμίζω ότι πολύ κατατοπιστικά είναι και τα ακόλουθα:

[slideboom id=460973&w=425&h=370]

[slideboom id=470364&w=425&h=370]

[slideboom id=492446&w=425&h=370]
[slideboom id=532386&w=425&h=370]

Ετικέτες: