Όταν η αρχαϊκή αρχιτεκτονική γίνεται πηγή δημιουργίας και έμπνευσης

για τους μαθητές μας…..το αποτέλεσμα είναι αυτό!!

Το βίντεο δημιούργησε ο  μαθητής Λάκκας Βασίλης !