μεσ' την υπόγεια την ταβέρνα Γιώργος και Βασίλης Κατσέλης

(μαθητές του Α1     του σχολείου μας)

………………………


 

Μεσ’ του καπηλιού την ομορφιά

βρίσκει ο τσακωμός τη συντροφιά

και μπλέκεται με τους ανθρώπους

σαν παλιούς καλούς αρχόντους.


Με τη συντροφιά του Διονύσου

ο άνθρωπος νιώθει εξίσου

και με τη βοήθεια του κρασιού

έρχεται η αφορμή του τσακωμού