Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος πολυμέσα δίκτυα στο Α’ τετράμηνο χρησιμοποιούν τα λογισμικά OPEN OFFICE για εφαρμογές γραφείου, GIMP για επεξεργασία εικόνας και AUDACITY για επεξεργασία ήχου. Τα συγκεκριμένα λογισμικά είναι ΕΛΛΑΚ (ελεύθερα λογισμικά και λογισμικά ανοικτού κώδικα) και επιλέχθηκαν για να μπορούν οι μαθητές να τα χρησιμοποιούν και στους προσωπικούς τους υπολογιστές χωρίς προβλήματα νόμιμης κατοχής και χρήσης των λογισμικών.

Οι μαθητές του τμήματος στηρίζουν το E-twinning Project του σχολείου δημιουργώντας το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας την κατηγορία E-twinning στα δεξιά.