Οι μαθητές του Α1 του Λυκείου μας , με ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την καθοδήγηση της κας Ελένογλου, θα προσεγγίσουν την ιστορία με τη βοήθεια των ΤΠΕ και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

………και επειδή το μεγαλύτερο ταξίδι το κάνουν οι λέξεις …….ας ταξιδέψουμε!!!